Projekta "LATVIJAS LEPNUMS ĪRIJĀ"mērķis ir atrast un godināt cilvēkus, ar kuru dzīves gājumu un rīcību var lepoties ne tikai visa Latvija, bet arī Īrija, un publiski paust atzinību šiem cilvēkiem.

" Latvijas Lepnums Īrijā” ir goda nosaukuma apbalvojums par pašaizliedzīgu un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.


  • Pretendentus apbalvojumam piesaka jebkurš sabiedrības loceklis,  aizpildot pieteikumus  “Latvijas Lepnums Īrijā” mājas lapā.
  •  Pretendenti var būt Latvijas pilsoņi, kuru mītnes zeme ir Īrija, kā arī Īrijas pilsoņi ar latviešu saknēm. 
  • Apbalvojuma pieteikumus izskata LPĪ (LATVIEŠU PĀRSTĀVNIECĪBAS ĪRIJĀ) locekļu, galveno sponsoru un pieaicināto personu žūrija, kas izvērtē pieteikumus un izvēlas nominantus deviņās kategorijās.
  • Pēc žūrijas izvēles, videosižetu uzfilmēšanas par katru no nominantiem, un to publicēšanas, notiek Īrijas latviešu sabiedrības balsojums  internetā par  desmito nomināciju “Simtgades latvietis Īrijā"Piesaki savu LATVIJAS LEPNUMU ĪRIJĀ !

Latvijas Lepnums Īrijā dzīvo mums blakus,  tepat, ikdienā. Tomēr viņš atšķiras no citiem, jo izmanto to īpašo un tai pašā laikā visiem doto iespēju būt pašaizliedzīgam, nepalikt malā, bet iet un darīt. Visgrūtākajos apstākļos viņš nevien atrod spēku sevī, bet arī palīdz citiem.  Ja zini savā tuvumā tādu cilvēku, pastāsti par viņu mums, un , iespējams, tieši šis cilvēks kļūs par vienu no nominantiem pirmajā "LATVIJAS LEPNUMS ĪRJĀ" apbalvošananas ceremonijā 22.decembrī. 

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš 16.aprīlis -31.augusts
*

*

*

*
         

 .